دکتر مهدی زارع تابستان 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه :       فهرست مطالب عنوان. صفحه چکیده 1 مقدمه. 3  بیان مسأله. 6  اهمیت و ضرورت تحقیق. 7 جنبه جدبد و نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………………….8  اهداف تحقیق. 9  سئوالات تحقیق. 9  فرضیه های … ادامه خواندن حقوق :سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران


دکتر مهدی زارع

تابستان 1393


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

چکیده 1

مقدمه. 3

 بیان مسأله. 6

 اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

جنبه جدبد و نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………………….8

 اهداف تحقیق. 9

 سئوالات تحقیق. 9

 فرضیه های تحقیق. 10

تعاریف متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………..10

روش تحقیق. 11

روش جمع­آوری داده­ها و اجرای تحقیق. 11

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..12

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..16

بخش اول: مفهوم و ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی

فصل اول مفهوم تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن ………………………………………………………….18

مبحث اول : تاریخ تامین اجتماعی ………………………………………………………………………………………..19

مبحث دوم : تاریخچه تامین اجتماعی در ایران باستان …………………………………………………………..20

مبحث سوم : تاریخچه تامین اجتماعی در اروپا تحت تاثیر انقلاب صنعتی ……………………………….24

فصل دوم : پیدایش تامین اجتماعی …………………………………………………………………………………….26

مبحث اول: تشکیل سازمان تامین اجتماعی  …………………………………………………………………………27

مبحث دوم : الزامی شدن تأمین اجتماعی به عنوان یک حق ……………………………………………………28

فصل سوم : نظام تامین اجتماعی 30

مبحث اول : صندوق بازنشستگی کشوری.. 32

بخش دوم : بیمه تامین اجتماعی

فصل اول :  تاریخچه بیمه تامین اجتماعی ………………………………………………………………………. 38

مبحث اول:  صندوق احتیاط طرق و شوارع………………………………………………………………………. 38

مبحث دوم:  نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی………………………………………………………. 39

 مبحث سوم :  قانون بیمه کارگران دولتی و غیر دولتی……………………………………………………….. 39

مبحث چهارم:  بنگاه های رفاه اجتماعی ………………………………………………………………………….. 40

مبحث پنجم:  قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر مربوط به کارگران و کارفرمایان.. 40

 مبحث ششم : لایحه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران……………………………………………………….. 41

 مبحث هفتم : لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران، مصوب………………………………………… 42

 مبحث هشتم : قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران………………………………………………………………. 42

فصل دوم :  سازمان بیمه‌های اجتماعی.. 43

 مبحث اول : قانون حمایت کارمندان در برابر آثار ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت……….. 43

مبحث دوم : قانون تشکیل وزارت رفاه و اجتماعی…………………………………………………………….. 43

مبحث سوم: قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354…………………………………………………….. 45

 مبحث چهارم : قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی در مرداد‌ماه ١٣٥٥…………………………. 47

 مبحث پنجم : لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، مصوب ١٣٥٨……….. 48

 مبحث ششم : قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و تشکیل و تغییر نام سازمان‌ها به صندوق. 48

فصل سوم : استراتژی های تامین اجتماعی.. 54

مبحث اول: استراتژی های تامین اجتماعی ………………………………………………………. 54

مبحث دوم : استراتژی مسئولیت کارفرما 54

مبحث سوم: صندوق های احتیاط……………………………………………………………………54

مبحث چهارم : استراتژی مساعدت اجتماعی …………………………………………………………………….54

مبحث پنجم:استراتژی کمک ها اجتماعی.. 55

فصل سوم: سیر تحول بیمه های اجتماعی در ایران …………………………………………… 55

مبحث اول : صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع……………………………………………………56

 مبحث دوم : تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران57

مبحث سوم : مهمترین تحولات در فاصله زمانی 1339 تا 1354 …………………………………….. 59

 مبحث چهارم : سیر و تفحص در قوانین و مقررات مربوط به بیمه‌های اجتماعی…..…………… 60

بخش سوم : تحولات تامین اجتماعی در ایران

 فصل اول : تحولات تامین اجتماعی در ایران طی 80 سال…………………………………………….. 62

فصل دوم : تاریخچه موضوع ……………………………………………………………………..78

مبحث اول اول : سیر تاریخی انواع حمایت‌ها و تعهدات قانونی ارائه شده………………………….81

مبحث دوم : میزان مستمری پرداختی  ………………………………………………………………………….82

فصل سوم : قوانین تامین اجتماعی ……………………………………………………………………………..89

فصل چهارم : آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی……98

فصل پنجم : سیر رسیدگی به طرحها و لوایح و پیشنهادات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و هیات دولت ………………………………………………………………….. 111

نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………. 119

پیشنهادات 123

منابع…………………………………………………………………………………………………………… 125

الف: منابع فارسی.. 125

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

ارسال شده در دسته‌ها