خرید و فروش ارز

اگر هدفتان از خرید طلا، داشتن سرمایه است، بهتر است سکه طلا بخرید

خرید و فروش ارز

اگر هدفتان از خرید طلا، داشتن سرمایه است، بهتر است سکه طلا بخرید


  جامعه آماری این تحقیق کلیه کارخانجات سیمان کشور می‌باشد  که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای 16 کارخانه سیمان انتخاب گردیده سپس با استفاده از فرمول حجم نمونه، حجم نمونه تحقیق 105 نفر بدست آمد. برای آزمون چهار فرضیه تحقیق با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع‌آوری گردیده که از طریق آزمون آماری کای دو رابطه […]


 

 

فصل اول

کلیات

 

مقدمه

افزایش شدید جمعیت، کاهش ذخایر نفتی و تنزل تدریجی بازده چاه‌ها، و بی‌اعتمادی نسبت به آینده این کالا در بازار جهانی و افزایش قیمت آن، لزوم ترمیم خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و بازسازی اقتصاد ایران، بی‌تردید، نیاز ایران را به ارز خارجی افزایش خواهد داد و قابل پیش‌بینی است که اقتصاد ایران برای بازسازی و توسعه به ارز بیشتری نیازمند است و لذا راهی جز تأکید بیشتر بر روی صادرات غیر نفتی در پیش رو ندارد. از دیگر منظر کهنگی عمومی ماشین آلات بنگاههای تولیدی کشور، نیاز بخش نقت به ترمیم، روند افزایش مصرف داخلی، مجوعه عواملی هستند که تداوم صادرات نفت را در آینده با تردید مواجه نموده و نیاز به صادرات خصوصاٌ کالاهای صنعتی را به جهت ارز‌آوری آن قوت می بخشد. بنابراین موارد یاد شده فوق، ما را بر آن می‌دارد که استراتژی توسعة ملی و صادراتی کشور را مورد بازنگری قرار می‌دهیم و حضور اقتصادی ایران را در بازارهای جهانی افزایش دهیم. ] 2 [ امروزه سیمان به عنوان اساسی‌ترین و بی‌رقیب‌ترین کالای ساختمانی و عمرانی شناخته شده است و اصولاٌ انجام و بنا نمودن هر پروژه و طرحی بدون حضور مؤثر این مصالح غیر ممکن به نظر می‌رسد. خواص چسبندگی سیمان در کنار مکملهایی چون شن و ماسه و فولاد و ویژگیهایی مانند محافظت از سطوح فلزی و خوردگی، ضریب انتقال حرارت کم، مقاومت در برابر گرما و آتش، . .. جایگاه سیمان را در رفیع‌ترین نقطة جداول مواد ومصالح در جهان قرار داده است. این موضوع تا بدان جا پیش می‌رود که میزان تولید ومصرف سیمان به عنوان یکی از شاخص‌های رشد اقتصادی ملل محسوب می‌گردد. این کالای با اهمیت و پر مصرف به دلایلی چون وزین بودن، حجیم بودن، عدم انبارش بلند مدت، فساد پذیری سریع بر اثر رطوبت، حمل و نقل گران و موارد مشابه و مرتبط دیگر، جهت حضور در بازارهای جهانی نیاز به برنامه‌ریزی دقیق با نگرش بلند دارد. مجموعه عوامل عنوان شدة فوق سبب گردیده که با توجه به اینکه صنعت سیمان در کشور ما عمری هفتاد ساله دارد، اما جایگاه بازاریابی و بازرگانی بین المللی آن یا به عبارت صریح صادراتی آن در گامهای اولیه شناسایی می‌گردد ! ؟.

راه اندازی تدریجی واحدهای جدید تولید سیمان در طی سالهای اخیر موجب غلبه عرضه این فرآورده به تقاضای‌آن در بازار داخلی شده و اکثر کارخانجات سیمان کشور را با شرایط تولید مازاد بر مصرف و مشکلات مربوطه روبرو نموده است. وضعیت مذکور علیرغم تحمیل شرایط سخت ناشی از کاهش جدی نقدینگی به واحدهای تولید سیمان، اثرات مثبت و سازنده متعددی نیز برای صنعت سیمان کشور به همراه داشته است که از جمله آنها توجه فزاینده به خریدار و مصرف کننده، ارتقاء کیفیت محصول و تلاش برای حضور در بازار جهانی و صادرات سیمان می‌باشد.  به اخص کلام حداقل به سه دلیل بر شمرده ذیل صادرات سیمان برای کشور ما نقش حیاتی دارد :

 

 

 

 

 

 

تهران مرکزی

ردیف محقق
1 79-1375
2 1378
3 عزیز نادمی زاده

دانشگاه فردوسی مشهد

1377
4 علیرضا عدل

دانشگاه مدیریت تهران

1374
5 احمد رضا خادمی

دانشگاه تهران

1358
6 حسن سوداگر

دانشگاه تهران

1352

 

عدم توانایی مالی عمومی

سلامت دریافت مبلغ معامله توسط بانک ثالث اروپایی یا آسیایی

نبود بنادر مناسب جهت پهلوگیری کشتی‌های بزرگ

 

شیوه‌های ناسالم معاملات و عدم امنیت

وجود زمینه معاملات تهاتری

تحقیق سوم از ردیف اول

  • posten posten