خرید و فروش ارز

اگر هدفتان از خرید طلا، داشتن سرمایه است، بهتر است سکه طلا بخرید

خرید و فروش ارز

اگر هدفتان از خرید طلا، داشتن سرمایه است، بهتر است سکه طلا بخرید

پایان نامه درباره:معنادرمانی گروهی سالمندان

posten posten | سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳ ق.ظ


عنوان کامل پایان نامه :اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت استخراج معنا با روش پرسش و پاسخ سقراطی: 1ـ7ـ پرسش های سقراطی نیاز به بکارگیری تفکر درمانجو دارد. این کار مستلزم این است که به دقت سخناندرمانجورا گوش دهیم تا حدود تفکر او را مشخص نماییم. … ادامه خواندن پایان نامه درباره:معنادرمانی گروهی سالمنداندانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

به رسمیت شناختن استقلال و تمامیت درمانجو. این کار از رهگذر کمک به درمانجو برای یافتن راهنمای درونی اش انجام می گیرد. فرانکل مثال مراجعی را مطرح می کند که از زودگذر بودن زندگی رنج می برد. فرانکل از این زن خواست تا مردی را پیدا کند که موفقیت هایش را ستایش کند و مراجع ازپزشک خانواده نام برد. سپس با استفاده از یک سری پرسشها فرانکل زن را به این حقیقت رساند که با اینکه دکتر فوت کرده و بسیاری از بیماران خدمات وی را فراموش کرده اند ، باز هم ثمر بخشی زندگی او به قوت خود باقیست (محمد پور ،. 1385).

پایان نامه روانشناسی

  • posten posten